Create-A-Clan Säännöt

By Jussi Hattara

IN ENGLISH
ROPECON 2011 (31.7.2011 9:00-17:00)

Jo neljättä kertaa Ropecon toimii isäntänä Create-a-Clan turnaukselle. Sääntöihin ei ole tällä kertaa tullut muutoksia viime vuodelta. Voit ilmoittautua etukäteen sähköpostitse jhattara -at- tenerdo.org tai puhelimitse +358 50 331 8688. Create-a-clan korttien lisäksi voit myös käyttää itse tehtyjä versioita muista kirjastokorteista, kunhan ne ovat tehty hyvällä maulla ja sopivat klaanisi teemaan. Näitä poikkeuksia lukuunottamatta turnauksessa käytetään normaaleja VEKN turnaussääntöjä.

ESILAUSE

Näillä säännöillä ei ole mitään tekemistä White Wolfin julkaisemien vampyyrikorttien suunnittelumetodeilla. Tämä ei ole kehys, jota White Wolfin korttisuunnittelijat käyttävät. Sääntöjen suunnittelija ei ota mitään vastuuta pistemäärien yhtenevyydestä White Wolfin korttisuunnittelijoiden käyttämiin metodeihin verrattuna (huomattavaa osaa virallisista ei olisi mahdolista luoda näillä säännöillä. Näitä sääntöjä ei voi käyttää virallisissa VEKN:n sanktioimissa turnauksissa. Nämä säännöt ovat luotu vain hauskanpitoa varten, ei käytettäväksi kritiikkiin White Wolfin suunnittelijoita vastaan. White Wolf ja sen edustajat voivat vapaasti jättää huomioimatta (tai niin halutessaan huomioida) kaikki viestit, jotka yrittävät sitoa näitä sääntöjä WW:n omiin suunnittelumetodeihin.

Näiltä sivuilta voit myös löytää Create-A-Clan Validaattorin jossa voit tarkistaa klaanisi laillisuuden. Validaattori ei ole täydellinen ja voi sisältää virheitä. Viimeinen sana luomasi klaanin laillisuudesta on turnauksen tuomareilla.

TUNNUSTUKSET JA SUUNNITTELUHUOMIOT

Kiitokset Ben Pealille Create-A-Clan formatista ja perustuksen luomisesta näille säännöille, L. Scott Johnsonille sääntöjen laajentamisesta Dragon*Con 2004 ja Gen*Con 2005 tapahtumia varten, Øyvind Monsenille taistelu erikoiskyvyistä, ja pelaajille #vtes-kanavalla avusta ja kommenteista.

SISÄLLYSLUETTELO

 1. MUUTOKSET VUODEN 2008 SÄÄNTÖIHIN
 2. YLEISKATSAUS
 3. KLAANI JA KRYPTA
 4. PISTEMÄÄRÄT
 5. DISCIPLINET JA KAPASITEETTI
 6. ATTRIBUUTIT
 7. TITTELIT
 8. ERIKOISKYVYT
 9. A LA CARTE ERIKOISUUDET
 10. KIRJASTOKORTIT
 11. CAITIFF
 12. VERILINJA
 13. TYÖKALUJA
 14. SUOSITELLUT PALKINTOKATEGORIAT

MUUTOKSET VUODEN 2008 SÄÄNTÖIHIN

Kholo kortti on nyt uniikki Laibon sektiä kohden, ei yksittäistä Laibon klaania kohden.

Laibonit voivat ottaa Tap Aye/Orun maksun veren sijaan joihinkin erikoiskykyihin.

YLEISKATSAUS

Pelaaja luo kryptan, jossa pitää olla 12 vampyyria (voit luoda vähemmänkin eri vampyyreja, jos haluat käyttää kahta kopiota joistakin). Jokainen vampyyri luodaan käyttäen alla olevia sääntöjä, yleistäen saaden yhden tason Disciplineä jokaista kapasiteettia kohden (ylempi taso lasketaan kahdeksi, kuten tavallisesti). Ylimääräisten Discipline tasojen sijaan voit myös antaa vampyyreillesi erikoiskykyjä (kuten +1 intercept). Kun olet valmis, tee kirjasto käyttäen tavallisia V:TES kortteja ja krypta käyttäen itsetekemiäsi vampyyreja.

KLAANI JA KRYPTA

Kaikkien vampyyrien kryptassasi tulee kuulua luomaasi klaaniin (lukuunottamatta mahdollista verilinjaa ja yhtä Caitiffia, ks. säännöt alempana). Säännöt jotka ovat merkitty “(Whole Set)” merkinnällä ottavat huomioon kaikki luomasi vampyyrit (ottaen huomioon myös verilinjan ja/tai Caitiffin).

Klaanillasi pitää olla nimi ja vakio sekti.

Kaikki vampyyrit klaanissasi kuuluvat tuohon sektiin.

Kaikilla vampyyreilla tulee olla uniikki nimi. Saman nimiset vampyyrit kontestoivat keskenään.

Pidä nimet säädyllisinä. Vampyyrit (ja muut kortit) joiden nimet ovat loukkaavia tai rivoja poistetaan pelistä aivan kuten olisit itse kontestoinut kortin. Tuomareilla on yksinomainen oikeus määritellä mitkä nimet ovat epäsopivia.

Sinulla ei voi olla 2 kopiota enempää kutakin vampyyria kryptassasi (jossa voi halutessasi olla 2 kopiota kustakin verilinja vampyyristasi sekä Caitiffistasi).

PISTEMÄÄRÄT

Vampyyrit saavat pisteitä, joita voivat käyttää disciplinien, titteleiden, attribuuttien ja erikoiskykyjen ostamiseksi kapasiteettinsa mukaisesti:

KAPASITEETTIPISTEET
21
32
43
55
66
78
89
911
1012
1114

Vampyyrien ei ole pakko käyttää kaikkia pisteitään. Jäljelle jääneet pisteet jäävät käyttämättä.

DISCIPLINEET JA KAPASITEETTI

Klaanilla on oltava “in-clan” disciplineä, ja nämä kolme eivät saa olla samoja kuin jollakin virallisella klaanilla. Sinä valitset nämä kolme disciplineä.

Seuraavia disciplinejä koskevat alla olevat erikoissäännöt:

– Obeah tai Temporis: Kaikki vampyyrit klaanistasi ovat harvinaisia (Scarce). Scarce sääntö toimii disciplinen, eikä klaanin pohjalta kuten tavallisesti: Kun siirrät vampyyrin jolla on Obeahia (tai Temporista) uncontrolled alueelta ready alueelle, maksat kolme poolia jokaista toista pelissä olevaa vampyyria kohden jolla on Obeahia (tai Temporista). Lisäksi vampyyrit joilla on Temporista eivät voi käyttää kortteja, jotka vaativat Celeritya. Klaanilla ei voi olla molempia Obeahia ja Temporista in–clan disciplinenä.

– Daimoinon: Kaikki vampyyrit klaanista ovat infernaalisteja (Infernal) ja saavat 2 pistettä lisää käytettäväkseen (3 mikäli vampyyrin kapasiteetti on 8 tai enemmän).

– Mytherceria: Kaikki vampyyrit klaanista ovat haavoittuvaisia raudalle (Cold Iron Vulnerability).

– Spiritus: Kaikki vampyyrit klaanista ovat steriilejä (Sterile).

– Sanguinus: Kaikki vampyyrit klaanista ovat steriilejä (Sterile). Lisäksi sinun pitää valita kaupunki. Kaikki vampyyrit klaanistasi kuuluvat tuon kaupungin Circleen. Lisäksi kaikki maininnat &ldequo;Blood Brothereihin” pakkasi Sanguinus korteissa viittaavat nyt sinun klaanisi vampyyreihin..

Disciplinet maksavat yhden pisteen tasoa kohden:
– Perus: 1 point
– Ylempi: 2 points

Vampyyri, jolla on 5 eri disciplineä, saa 0.5 pistettä lisää. Vampyyri, jolla on 6 eri disciplineä, saa 1 pisteen lisää. Eli viidennen ja kuudennen disciplinen ensimmäiset tasot maksavat 0.5 pistettä vähemmän.

Vampyyrilla, jolla on vain yhtä tai kahta eri disciplineä, voi olla vain in-clan Disciplinejä.

Vampyyrilla, jolla on kolmea eri disciplineä, voi olla enintään yhtä out-of-clan Disciplineä.

Vampyyrilla, jolla on neljää tai useampaa eri disciplineä, pitää olla kaikkia kolmea in-clan Disciplineä.

(Eli, ensimmäisen kahden disciplinen on oltava in-clan disciplinejä, ja kahdesta seuraavasta disciplinestä toisen on oltava viimeinen in-clan discipline.)

Vampyyrin pitää käyttää enemmän pisteitä “in-clan” disciplineihin kuin “out-of-clan” disciplineihin.

Obeahia, Temporista ja Sanguinusta ei voi valita out-of-clan disciplineksi.

Jos vampyyrilla on Daimoinonia out-of-clan disciplinenä, tuo vampyyri on Infernalisti (Infernal) ja saa 2 pistettä enemmän käyttöönsä.

Samaa “out-of-clan” disciplineä ei voi olla useammalla kuin kahdella vampyyrilla. (Whole Set)

Samaa kapasiteettia olevilla vampyyreilla ei voi olla samaa “out-of-clan” disciplineä. (Whole Set)

Kahdella kapasiteetin 5 tai pienemmällä vampyyrilla ei voi olla samaa disciplineä ylemmällä tasolla. (Whole Set)

Kahdella vampyyrilla ei voi olla täsmälleen samaa discipline jakaumaa (Esim, AUS POT QUI ja AUS POT qui ovat ok, mutta kaksi vampyyria joilla molemmill on AUS POT QUI ei ole sallittua). (Whole Set)

Vain kaksi vampyyria voivat olla samaa kapasiteettia. (Whole Set)

Vain yksi vampyyri voi olla kapasiteettia 11. (Whole Set)

ATTRIBUUTIT

Black Hand (tittelitön Sabbat vampyyri. 0 pistettä): Sabbat klaanilla voi olla enintään kolme tittelitöntä Black Hand vampyyria. Ensimmäisen on oltava vähintään kapasiteettia 3, toisen vähintään 5 ja kolmannen vähintään 8. (Whole Set)

Seraph (Black Hand vampyyri. 1 piste): Yksi Black Hand vampyyri, jonka kapasiteetti on vähintään 6 voi olla Seraph. (Whole Set)

Anarch (Independent. 0 pistettä): Independent klaanilla voi olla enintään 2 Anarch vampyyria, joiden kapasiteetti on vähintään 6. (Whole Set)

Advanced (0 points): Yksi vampyyri klaanistasi voi olla Advanced. Sen nimen pitää olla sama kuin toisella vampyyrilla (ja sitä ei lasketa eri vampyyriksi perusversion kanssa disciplineiden valitsemisessa). Advanced vampyyrin kapasiteetin on oltava sama (ei hintaa) kuin perusversio tai yhtä kapasiteettiä suurempi (0.5 pistettä). Advanced vampyyrilla voi olla vähintään samat discipline tasot, kuin perusversiolla (maksaen niistä saman hinnan), mutta voi käyttää lisää pisteitä ostaakseen enemmän disciplinejä. Perusversion ja Advanced version ylitse jääneet pisteet voidaan käyttää Advanced version Merged tekstissä. Nämä ylitse jääneet pisteet kaksinkertaistetaan, siten ettei vampyyri voi kuitenkaan käyttää enempää kuin 6 pistettä Merge tekstiinsä. Erikoiskyvyt, tittelit ja attribuutit Merged tekstissä voivat olla käytössä myös jollakin toisella vampyyrilla, vaikka niiden määrä olisikin rajoitettu, mutta samoja kykyjä ei voi käyttää perusversiossa tai Advanced version perustekstissä. Voit laittaa kryptaasi kaksi kopiota perusversiosta sekä kaksi kopiota Advanced versiosta. Huomaa että kryptassasi ei voi olla kuin 2 eri vampyyria, joilla on sama kapasiteetti, joten jos perusversion ja Advanced version kapasiteetti on sama, sinulla ei voi olla toista saman kapasiteetin vampyyria. (Whole Set)

Voit ostaa Black Hand ja Anarch attribuutit Merged tekstiin 0.5 pisteellä. Tämä attribuutti ei rajoita muiden vampyyriesi määrää, joilla on Black Hand tai Anarch attribuutti. (Black Hand ja Anarch attribuutit Advanced version perustekstissä otetaan kuitenkin huomioon Black Hand tai Anarch vampyyrien maksimimäärää määrittäessä.)

Red List (-1 piste): Yksi vampyyri klaanistasi voi olla Red List ja saa 1 ylimääräisen pisteen käytettäväkseen. (Whole Set)

Flight (1 piste): Voit ottaa kaikille klaanisi vampyyreille attribuutin Flight, maksamalla yhden pisteen kultakin vampyyrilta.

TITTELIT

TITTELIPISTEETMIN.KAP.
Primogen/Bishop0.56
Prince/Archbishop/Magaji18
Justicar/Cardinal1.510
Inner Circle/Regent211
Priscus18
1 vote (titled)0.55
2 votes (titled)/Baron17
3 votes (titled)1.510

Vampyyrin on kuuluttava oikeaan sektiin saadakseen tittelin.

Sinulla voi olla vain yksi Justicar, Cardinal tai Independent vampyyri, jolla on 3 ääntä. Sinulla voi olla vain yksi Inner Circle tai Regent. (Whole Set)

Sinun on valittava kaupunki jokaiselle Prince, Archbishop tai Baron tittelin omaavalle vampyyrillesi. Kaupungin, jonka valitset on esiinnyttävä jossakin virallisessa Praxis Seizure, Crusade tai Fee Stake kortissa.

ERIKOISKYVYT

Vain yhdellä vampyyrillä voi olla tietty erikoiskyky (ottamatta huomioon Merged tekstiä). (Whole Set)

Vampyyri ei voi käyttää enemmän pisteitä erikoiskykyihin, kuin Disciplineihin (attribuutteja ja titteleitä ei lasketa erikoiskyvyiksi).

HINTAERIKOISKYKYMIN.KAP.
1.5+1 bleed6
1+1 bleed when bleeding the controller of a ready {choose a sect} vampire4
1+1 bleed when bleeding a Methuselah with no ready titled vampires4
1.5+1 bleed (voidaan ottaa perus +1 bleed kyvyn lisäksi)10
1.5+1 strength6
1+1 strength when in combat with {choose a sect} vampire3
1.5+1 strength (voidaan ottaa perus +1 strength kyvyn lisäksi)10
0.5+1 strength when in combat with a Red List minion2
1+2 strength when in combat with a Red List minion6
1+1 intercept7
1+1 intercept (voidaan ottaa perus +1 intercept kyvyn lisäksi)10
2+1 stealth8
0.5+1 stealth when hunting5
0.5+1 stealth on political actions6
0.5+1 stealth when equipping5
0.5+1 stealth when employing or recruiting (both)5
3+1 stealth (voidaan ottaa perus +1 stealth kyvyn lisäksi)10
1.5Blood hunts may not be called against this vampire9
1.5{choose a sect} vampires cannot cast votes in referendum called by this vampire10
2This vampire untaps after a referendum called by him/her passes. (ei voi otta vampyyrille, joka on Priscus tai jolla on enemmän kuin 1 ääni)9
2If this vampire abstains during a political action, he gains 2 blood at the end of that action. (ei voi ottaa tittelittömälle vampyyrille)9
1Once each political action, this vampire may burn 1 blood to force a younger vampire to abstain (this can cancel that vampire's votes) (ei voi otta vampyyrille, joka on Priscus tai jolla on enemmän kuin 1 ääni)8
2Once each turn when combat involving this vampire ends and the opposing minion is not ready, this vampire untaps.8

A LA CARTE ERIKOISUUDET

Kahdella vampyyrilla voi olla a la carte erikoisuus (yksi kummallakin). Toinen ei voi käyttää mitään samoja valintoja (A, B, C, D, E, F tai G) jota on käytetty toisessa (huomioi että on vain yksi E vaihtoehto, eli vain yhdellä vampyyrilla voi olla Discipline erikoisuus). (Whole Set)

Erikois Actionin teksti on yksi A:sta, yksi B:stä, yksi C:stä ja yksi D:stä. Taistelu erikoisuuden teksti on yksi F:stä ja yksi G:stä.

Jos erikoisuuden hinta on negatiivinen, erikoisuus maksaa 0 pistettä.

«A»MIN.KAP.
May enter combat with a vampire controlled by [B]: 1.5 points7
May enter combat with a tapped minion controlled by [B]: 1 points7
May enter combat with a younger vampire controlled by [B]: 1 point2
May enter combat with a vampire of a specific sect controlled by [B]: 0.5 points5
May enter combat with a titled vampire controlled by [B]: 0 points5
May steal up to 2 blood from a ready vampire controlled by [B]: 2 points8
May steal up to 2 blood from a younger ready vampire controlled by [B]: 1.5 points2
May steal up to 2 blood from a vampire in [B]'s torpor region: 0.5 points2
May only hunt by stealing a blood from a ready vampire controlled by [B]: 1.5 points5
May burn 1 blood from a vampire controlled by [B]: 1 point5
May tap a minion controlled by [B]: 0.5 points6
May burn a location controlled by [B]: 1 point7
May burn an equipment on a minion controlled by [B]: 1 point6
May look at [B]'s hand: 0 points5
May discard a card at random from [B]'s hand: 0.5 points6
May steal the Edge from [B]: -1 points2
May move a blood from a vampire in [B]'s uncontrolled region to [B]'s pool: 0 points2
May move a blood from a vampire in [B]'s uncontrolled region to your pool: 1 point2
May mark a ready ally or a ready younger vampire controlled by [B] Red List: 1 point2
«B»
your prey: 0 points
your predator: 0 points
any Methuselah: 0.5 points
«C»
as a (D) action: 0 points
as a +1 stealth (D) action: 1 point
«D»
[tyhjä]: 0 points
that costs 1 blood: -0.5 points (ei voi käyttää hunt actioneihin)
[Optio Laiboneille] May tap 2 Aye/Orun to ... (valitse toinen korttia luodessasi): -0.5 points
that costs 2 blood: -1 point (ei voi käyttää hunt actioneihin)
[Optio Laiboneille] May tap 4 Aye/Orun to ... (valitse toinen korttia luodessasi): -1 point
«E»MIN.KAP.

Cards that require [Discipline X] cost this vampire one less blood to play. 2 points

Erikoisuuden teksti on kuten ylempänä siten että [Discipline X] on mikä tahansa ei bloodline Discipline. Tämä ominaisuus on uniikki Disciplineä kohden. Jos kahdella vampyyrilla on tämä erikoisuus samalla Disciplinellä, vampyyrit kontestoivat erikoisuuden (molemmat maksavat yhden veren omassa untap vaiheessaan tai luopuvat kyvystä). Kuten tavallisesti vampyyri, joka on torporissa ei voi maksaa kontestoinnista ja luopuu automaattisesti. Ominaisuutta ei voi käyttää sen ollessa kontestoituna.

8
«F»MIN.KAP.
Once each combat may [G] strike: dodge: 1 point7
Once each combat may [G] maneuver: 1 point6
Once each combat may [G] maneuver to long range: 0.5 points5
Once each combat may [G] maneuver to close range: 0.5 points5
Once each combat may [G] press: 1 point5
Once each combat may [G] press to continue combat: 0.5 points4
Once each combat may [G] press to end combat: 0.5 points4
Once each combat [G] gain an additional strike: 2 points8
Once each combat [G] treat 1 point of aggravated damage as normal: 1 point5
«G»
[tyhjä]: 0 points
burn 1 blood to: -0.5 points
[Optio Laiboneille] tap 2 Aye/Orun to (valitse toinen korttia luodessasi): -0.5 points
burn 2 blood to: -1 points
[Optio Laiboneille] tap 4 Aye/Orun to (valitse toinen korttia luodessasi): -1 point

KIRJASTOKORTIT

Voit tehdä tavallisen hunting ground kirjastokortin (2 pool, unique location, tavallinen teksti). Anna sille uusi nimi (ja uusi kuva) ja laita sen vaatimukseksi oma klaanisi.

[title] Hunting Ground
Requires [clan], 2 pool
Master: unique location. Hunting Ground.
During your untap phase, you may move 1 blood from the blood bank to a ready vampire you control. A vampire can only gain 1 blood from Hunting Ground cards each turn.

Jos klaanisi vakio sekti on Laibon voit tehdä Kholo kortin. Käytä alla olevaa mallia Kholo kortin tekoon.

Laibon Kholo
Requires Laibon
Only usable during a political action. Usable by a tapped vampire. Title.
Put this card on this Laibon to represent the unique Laibon title of Laibon Kholo (worth 2 votes). Not usable if there are any older ready untitled Laibon. Whenever this vampire is not a ready Laibon or there is an older ready untitled Laibon, move this card to (one of) the oldest ready untitled Laibon (if any).

Voit tehdä myös yhden ylimääräisen (ei hunting ground tai Kholo) kortin. Valitse mikä tahansa kirjastokortti, joka vaatii ei-Bloodline klaania. Anna sille uusi nimi ja kuva, sekä lisää sen hintaa yhdellä poolilla (tai yhdellä verellä mikäli kortti maksaa verta). Jos kortti antaa bleed bonuksia kaikille klaanisi jäsenille, sen hinta nousee yhdellä ylimääräisellä ja sen voi pelata vain kerran pelissä. Vaihda kaikki viittaukset alkuperäiseen klaaniin viittauksiksi sinun klaaniisi. Tekstin on oltava muuten identtinen alkuperäisen kortin kanssa (tietenkin flavor tekstiä lukuunottamatta). (Whole Set)

Uniikit kortit, joilla on sama nimi kontestoivat. Uniikki kortti, jolla on sama nimi ei uniikin kortin kanssa ei kontestoi.

CAITIFF

Sinulla voi olla yksi Caitiff. Caitiff on kapasiteetin 1 vampyyri. Caitiffilla ei ole pisteitä käytettäväksi. Caitiffi voi olla joko Disciplinetön tai sillä voi olla yksi taso ei Bloodline disciplineä. Caitiffit ovat Camarillaa.

Caitiff, jolla ei ole Disciplineä, voi ottaa yhden seuraavista erikoisuuksista ilmaiseksi:

– Gets +1 strength the first time he diablerizes an older vampire.
– Gets +1 bleed the first time he diablerizes a vampire controlled by another Methuselah.
– Once he has diablerized an older vampire, he gives you +1 hand size while he is ready.
– When he diablerizes a vampire, the controller of that vampire burns 1 pool.
– When he diablerizes a vampire, you may draw 4 cards (discard down afterward).
– When he enters play, you may remove him from the game to make a non-titled vampire you control anarch and either gain 1 pool or draw a card from your crypt.

Caitiffin, jolla on yksi taso Disciplineä (1 piste), pitää ottaa yksi seuraavista -1 pisteen haitoista (muut vampyyrit eivät voi ottaa haittoja tästä taulukosta):

– This vampire cannot block older vampires.
– This vampire cannot strike in the first round of combat against an older vampire.
– You discard one card from your hand at random each time this vampire is blocked.
– If this vampire goes to torpor, burn him instead.
– This vampire cannot have equipment or retainers and cannot play action cards.
– Cards this vampire plays are not replaced until your next untap phase.
– A vampire may enter combat with this vampire as a (D) action.

VERILINJA

Jos haluat voit luoda oman verilinjasi täydentääksesi klaaniasi. Verilinjalla pitää olla erottuva nimi (eri kuin pääklaanisi nimi). Verilinja luodaan käyttäen samoja sääntöjä kuin pääklaanisi, seuraavin poikkeuksin:

Verilinjalla ei voi olla enempää kuin yksi sama in-clan Discipline pääklaanisi kanssa.

Jos Sanguinus on yhteinen in-clan discipline, verilinjan ja pääklaanin vampyyrien on kuuluttava eri kaupungin Circleen.

Verilinjalla ei voi olla enempää kuin 4 eri vampires. (Enintään 2 jos Obeah tai Temporis valitaan in-clan disciplineksi.)

Voit tehdä yhden tai useamman verilinjasi vampyyrin pääklaanisi orjaksi (Slave). Tämä on 0 pisteen erikoisuus.

TYÖKALUT

Create-A-Clan Validaattori:
http://www.tenerdo.org/cac_valid.php

VTES Cardmaker:
http://dnn.vtes.net/Default.aspx?tabid=853&language=en-US
Help: http://dnn.vtes.net/Default.aspx?tabid=856&language=en-US
Forum: http://dnn.vtes.net/Default.aspx?tabid=403&view=topics&forumid=17

Joe Churchill's Photoshop mallit:
http://www.warghoul.com/tools/

Frank L. Smithn luoma Accustudio tekstuuri kirjasto:
http://www.accustudio.com/exchange/fm_texture.htm

Mayangin ilmaiset tekstuurit:
http://www.mayang.com/textures/

Image * After:
http://www.imageafter.com/

SUOSITELLUT PALKINTOKATEGORIAT

Voittaja: Tiedäthän, se kuka voittaa turnauksen.

Vähiten kuljettu polku: Jokainen Discipline saa pisteitä yhden jokaista pääklaania kohden, jolla se on in-clan Disciplinenä. Jokainen pääklaani saa pisteitä in-clan Disciplineidensä saamien pisteiden summan verran. Pelaaja, jonka klaani saa vähiten pisteitä voittaa.

Paras kuvitus: Pelaajat äänestävät minkä klaanin ulkoasu (taustat sekä kuvat) näyttävät parhaalta.

Viihdyttävin vastus: Joka kierros kukin pelaaja valitsee yhden toisen pakan pöydästään “viihdyttävimmäksi vastustajaksi samassa pöydässä”. Pelaaja, joka saa eniten ääniä toisilta pelaajilta, voittaa.